Här uppdaterar du ditt behörighetsbevis. För att vi skall kunna verifiera detta skall du ha en kopia på ditt behörighetsbevis tillhands på din dator i formatet jpg, gif eller pdf. Denna skall du tillsammans med formuläret ladda upp till oss. När vi sedan tittar på behörighetsbeviset kontrollerar vi uppgifterna och bekräftar sedan dem till din mailadress samt uppdaterar medlemsregistret. Om du inte har en mailadress registerad så uppdatera gärna dina medlemsuppgifter här.

Om du är ny medlem så invänta ditt medlemsnummer och lösenord innan du skickar in ditt behörighetsbevis.
Ange ditt medlemsnummer: Ange ditt lösenord:
Av vilka blev du certifierad:
Boverket
Bygginfo
Det Norske Veritas
Kiwa Svedcert
RISE
SIS SAQ Byggcertifiering AB
Sitac
SP Sertifiering
SP SITAC
Swedcert
Ingen av ovanstående - ange i fältet nedan
Vilken behörighetsklass har du:
E
K
N
N/E
S
Ingen av ovanstående - ange i fältet nedan:
Vilket datum blev du certifierad
(åååå-mm-dd)
Hur länge gäller behörigheten/certifikatet
(åååå-mm-dd)
Ange certifieringsnumret: Ladda upp ditt certifikat/behörighetsbevis (PDF, JPG eller GIF))