Här uppdaterar du ditt radonbevis. För att vi skall kunna verifiera detta skall du ha en kopia på ditt behörighetsbevis tillhands på din dator i formatet jpg, gif eller pdf. Denna skall du tillsammans med formuläret ladda upp till oss. När vi sedan tittar på behörighetsbeviset kontrollerar vi uppgifterna och bekräftar sedan dem till din mailadress samt uppdaterar medlemsregistret. Om du inte har en mailadress registerad så uppdatera gärna dina medlemsuppgifter här.

Om du är ny medlem så invänta ditt medlemsnummer och lösenord innan du skickar in ditt behörighetsbevis.
Ange ditt medlemsnummer:
Ange ditt lösenord:
Ladda upp ditt radonbevis (PDF, JPG eller GIF))